13 mars 2014

Det var visst fem seminarister som infunnit sig till detta möte. Beregond hade varit i Oxford och studerat Tolkien-manuskript. Men innan han rapporterade om det tittade vi på böcker.

Det mesta i bokhögen var från fjolåret, men där låg också två tioåringar, bägge dessutom spanskspråkiga:

 • I november 2004 ordnade Universidad Gabriela Mistral (Santiago, Chile) en serie kvällsföreläsningar kallad ”Para entender El Señor de los Anillos y la Tierra Media de J.R.R. Tolkien”, och samma år gav universitet ut en bok med det snarlika namnet Para entender El Señor de los Anillos J.R.R. Tolkien, som innehåller tre av föreläsningarna (av Vittorio Di Girólamo, Primo Siena och Magdalena Merbilháa), jämte en inledande biografisk och presenterande artikel av historikern Alejandro San Francisco. Denna bok hade Beregond länge sökt förgäves, men nu hade han fått den i julklapp av en arbetskamrat som hade tjänstgöringsperioder i Sydamerika, och som fått höra om detta desideratum. Hon hade en ledig dag i Santiago helt sonika promenerat till biblioteket på Universidad Gabriela Mistral och förklarat saken; man gjorde efterforskningar, lokaliserade ett restexemplar, och gav henne det med en inskriven hälsning till samlaren i det fjärran Norden. En berättelse värd att återge!
 • En el corazon del mito: La dimension espiritual de El Señor de los anillos av Isabel Romero Tabares, som alltså också är från 2004, är däremot utgiven i Spanien. (I en litteraturförteckning skulle jag normalisera till Anillos, men det är tryckt som anillos på både omslag och titelsida.) Den studerar teman och symbolik i The Silmarillion och The Lord of the Rings — maktens frestelser, döden, hjältemod, stjärnor, träd, och så vidare.

Ett ytterligare några år äldre nyförärv var en (av allt att döma fullständig) svit av den franska tidskriften Le Tolkieniste, sex nummer (numrerade 0 till 5) från april 1997 till juni 2001. Artiklar i blandade Tolkien-ämnen, nyheter, recensioner.
För att fortsätta med franska tidskrifter:

 • Nummer 527 av Le Magazine Littéraire (januari 2013) innehöll en avdelning redigerad av Alexis Brocas och Vincent Ferré betitlad Tolkien, l’oeuvre-monde, med en introduktion och tjugotre artiklar. I oktober återutgavs den i magasinets bokserie Nouveaux Regards, under titeln Tolkien: Du Hobbit au Seigneur des Anneaux: la fabrique d’un monde och nu utökad till 31 artiklar, ganska korta (inalles cirka 160 sidor), med litterära perspektiv på Tolkiens värld och berättelser.
 • Tidskriften Lire ger ut temanummer Hors-série. Det sjuttonde av dem kom i december 2013 och hette J.R.R. Tolkien: Le Seigneur des écrivains. Oxford, alviska, Midgårds historia, utgivning, jämförelser, allt i veckotidningsformat.
 • Så sent som nu i februari 2014 kom nummer 4 av L’Arc et le Heaume, sällskapet Tolkiendils publikation, med temat ”Histoire d’un aller et retour”. En intervju med Douglas Anderson, recensioner, artiklar, en bibliografi, med mera — innehållsförteckning här.

En tidskrift till låg på seminariebordet: Mythlore nummer 123 (=volym 32, nr 1), höst- och vinternumret 2013. Av åtta artiklar hade sju Tolkien-anknytning. Hela innehållsförteckningen finns här.
1979 sände BBC TV i barnprogrammet Jackanory en högläsning av en förkortad form av The Hobbit. Bernard Cribbins, Maurice Denham, Jan Francis och David Wood turades om att läsa. Nu hade ljudspåret getts ut som en CD-box med två skivor, och låg också på bordet.
Återstår en rejäl hög böcker att redovisa. Eftersom merparten var från 2013 anges nedan årtal endast för de fåtaliga undantagen.

 • På höstens Oxonmoot höll Christopher Scarf en föreläsning som byggde på hans samtidigt utkommande The Ideal of Kingship in the Writings of Charles Williams, C.S. Lewis, and J.R.R. Tolkien: Divine Kingship is Reflected in Middle-Earth (i den här boken används det heterodoxa skrivsättet Middle-Earth i rubriker, men Middle-earth i brödtext). Boken är en tättryckt, lärd och tankrik undersökning av ett högst vidkommande ämne. Scarf delar sin uppmärksamhet ganska jämnt mellan de tre auktorerna.
 • The Making of Middle-earth: A New Look Inside the World of J. R. R. Tolkien av Christopher Snyder är så illustrerad och dekorerad att man kanske tror att den inte är seriös. Och boken försöker ge en översikt av hela ‘fenomenet Tolkien’, vilket innebär en del omkok av gammalt välkänt stoff, men det som är historikern Snyders eget bidrag är en stark betoning, rikt exemplifierad, av hur medeltida (och äldre) kultur och historia — såväl som litteratur — återspeglas i Tolkiens verk. (Notera att fotot på sidan 32 visar fel hus på Merton Street, inte det Tolkien bodde i.)
 • I The Riddles of The Hobbit av Adam Roberts diskuteras litteraturvetenskapligt inte bara Gollums och Bilbos gåtor, utan även annat gåtaktigt i The Hobbit.
 • På vårt oktobermöte besågs en volym från Walking Tree som faktiskt gavs ut ett par månader efter den som nu låg på bordet: Tolkien’s Poetry, sammanställd av Julian Eilmann och Allan Turner, och med en inledning av Michael Drout. Den innehåller tio artiklar, flera av välkända skribenter (hela listan här). Bland annat gör John R. Holmes många förträffliga observationer i sitt studium av tempo i ”Errantry”.
 • Även samlingen The Body in Tolkien’s Legendarium: Essays on Middle-earth Corporeality, som redigerats av Christopher Vaccaro, innehåller tio artiklar. (En av författarna har lagt ut innehållsförteckningen här.) Ämnet till trots blir innehållet flerstädes tämligen abstrakt. Robin Anne Reid bjuder dock i sin undersökning av hur texten i The Lord of the Rings hanterar de viktigaste kvinnliga gestalterna på handfasta procentsatser: i en klassificering av satsers predikat visar sig 10% av Goldberrys handlande vara verbalt, överraskande nog mer än Galadriels 8%.
 • Tio artiklar finner man också i samlingen J.R.R. Tolkien: The Hobbit and The Lord of the Rings. Redaktören heter Peter Hunt. Boken tillhör serien New Casebooks som ska ge nya friska perspektiv på kända texter. Med något undantag är det också Tolkien-noviser som skrivit bidragen.
 • En konferens i Trinity College i Dublin 2012 avkastade de femton uppsatser (förtecknade här) som Helen Conrad-O’Briain och Gerard Hynes redigerat till boken Tolkien: the Forest and the City. Samlingen håller hög standard vad gäller såväl tanke som framställning.
 • L’Encyclopédie du Hobbit, under redaktion av Damien Bador, Coralie Potot, Vivien Stocker och Dominique Vigot, är en tjock och tjusig volym. Uppslagsorden fördelas i ett antal sektioner, från ”Les Personnages” till ”Sources d’inspiration”, med alfabetisk ordning inom varje. Vad som finns att slå upp dikteras av The Hobbit, men informationen hämtas från hela legendariet.
 • 2012 utkom boken av Anna Maria Gazzolo Moments of Grace and Spiritual Warfare in The Lord of the Rings (”With a chapter on The Hobbit!” (med felaktigt kursiverat utropstecken, ja) tilläggs det på framsidan, kanske säljande i dessa dagar). Den handlar alltså om andliga aspekter på berättelsen. Gazzolo har en omfattande litteraturförteckning och kompletterar sitt resonemang med många refererenser till tidigare verk.
 • John Lennard har via en print-on-demand-tjänst givit ut boken Tolkien’s Triumph: The Strange History of The Lord of the Rings. Den är intelligent, självständig och välskriven, ehuru med ett och annat onödigt slarv.
 • Here Be Dragons: Exploring Fantasy Maps and Settings av Stefan Ekman är en luring: den är i praktiken identisk med hans avhandling Writing Worlds, Reading Landscapes: An Exploration of Settings in Fantasy (se vårt möte 18 november 2010), men med såväl boktiteln som de flesta rubriker inne i den utbytta.
 • The Spiritual World of The Hobbit är författad av James Stuart Bell (”with Sam O’Neal”, säger titelsidan). Efter en inledande avdelning om Tolkiens intentioner och hans subkreation i allmänhet, kommenterar han sig igenom The Hobbit i en lectio continua, med särskild inriktning på teologiska teman.
 • Devin Brown har redan givit oss en bok om det kristna i The Hobbit (se mötet 7 mars 2013). Nu hade han lagt till Hobbit Lessons: A Map for Life’s Unexpected Journeys, som alltså är mer praktiskt uppbygglig; samtidigt har den en del att säga om vad och hur Tolkien skrivit.
 • Den frejdiga Hobbits, You, and the Spiritual World of Middle-earth av Jill Richardson, likaså en uppbyggelsebok, följer snarare den kända predikomaximen att ‘utgå från texten för att aldrig återkomma’.
 • Ett liknande verk är Building Christian Character through The Hobbit: Bible-Study and Companion Book av Andrew Boll. I likhet med Brown har dock Boll förmånen att undervisa i kurser om Tolkien, och han återknyter då och då till texten.
 • Kristna Tolkien-kommentarer av ett annat slag finner man i ett äldre par böcker av Timothy G. Enloe: It’s Not A Small World, After All: A Defense of the Christian Imagination (2006) och Testing the Limits of Subcreation (2011). Här handlar det om att försvara Tolkiens författarpraxis mot somliga tanklösa biblicisters aversion mot berättelser om magi och andemakter.
 • Tolkien – fantasia e vita: brevi saggi sull’autore del Signore degli Anelli av B.S.C. (=Arandilme, Beatrice Sabatini Colucci) är också från 2011. Dussintalet korta uppsatser, egentligen inte så mycket om auktorn som om verket.
 • Le luci su Frodo: un occhio diverso su ”il Signore degli Anelli” av Mario Struglia är enligt förordet ”mindre en analys än en kärleksförklaring till ett av litteraturhistoriens största verk”.
 • I likhet med Jonas Wolfs tidigare bok om hobbitar (se återigen 7 mars 2013) är hans Alles über Elfen en riktigt tjock bok, och liksom i den blandas fakta och seriösa iakttagelser med lättsinnigheter. Det är inte bara Tolkiens alver som behandlas, utan även liknande väsen i olika folktraditioner.
 • Folktraditioner handlar det också om i Tolkien in Pawneeland: The Secret Sources of Middle-earth av Roger Echo-Hawk. Tesen är att Tolkien hämtade stoff ur samlingen Traditions of the Skidi Pawnee från 1904. ”Doubt has no calculable mass to balance against the measurable weight of circumstantial evidence” (sidan 83).
 • En annan djärv tes drivs av Bojan Medić i The Guardians of the Fallen Kingdom: Serbia’s Great Drama in J.R.R. Tolkien’s ”The Lord of the Rings” — tesen är alltså att Serbiens historia gav grundmaterialet till Tolkiens berättelse. Konkret kan Medić peka på att Tolkien nämner (i brev 142) att han försökt lära sig serbiska. Den här boken är för övrigt skriven på serbiska; den engelska översättningen (av författaren och Jelena Sudimac) gavs ut först, men 2014 kom även originalet i tryck. [Se mötet 23 oktober 2014 ovan.]
 • Med den tunna volymen J.R.R. Tolkien — kurz und knapp: Ein Überblick über Leben und Werk des Erfinders und Begründers der Fantasy-Literatur verkar Herbert Witzel i en helt annan genre, snabborienteringen. Före orienteringen om Tolkiens liv och verk har han också lagt in tio sidor om den senaste Jackson-filmen. (Bisarr är bokens helt annorlunda titel på omslaget: Der Mittelerdmann: Leben, Werk und Smaug — kurz & von.)
 • Charles River Editors är ett förlag som på löpande band ger ut häften med snabborienteringar. I raden finns nu även British Legends: The Life and Legacy of J.R.R. Tolkien och Your Guide to The Hobbit and The Lord of the Rings
 • A Teacher’s Guide to The Hobbit av Greg Slingerland innehåller övningar och frågor som ska kunna användas till åldrarna 12–17 år men passa bäst i mitten av intervallet.
 • The Hobbit Project av Grant P. Hudson är från 2012 och består av en Teacher’s Guide och en Student Workbook. Materialet är avsett för 11–14-åringar.
 • Ämnet för Lynnette Porters bok The Hobbits: The Many Lives of Bilbo, Frodo, Sam, Merry and Pippin är hobbitar på radio och film, i musikaler och illustrationer. Men ett kapitel om Tolkiens revisioner som berörde hobbitar ingår också.

Därmed över till ämnesmässigt mer perifera verk:

 • Middle-earth Envisioned: The Hobbit and The Lord of the Rings: On Stage, on Screen, and Beyond, skriven av Brian J. Robb och Paul Simpson är en flott och samtidigt faktaspäckad soffbordsbok. Det är inte bara fråga om scen- och filmversioner utan även om radiodramatiseringar, inläsningar, serier, spel, konst och musik.
 • Titeln på The Grip of Grace: God’s Hand in The Lord of the Rings av Brent King (copyright 2013, men enligt Amazon utkommen 2014), och även dess förord, kan få en att tro att det rör sig om en kommentar till Tolkiens bok. Så är det inte: det stora flertalet av de scener som King utlägger finns endast i Jacksons filmsvit med samma namn.
 • Pam Jones har åstadkommit boken Riddles by a J.R.R. Tolkien Fan, en samling gåtor alltså. Sympatiskt gissningsbara gåtor (i genomsnitt till och med alltför lätta), ibland anspelande på Tolkiens berättelser, ibland inte.
 • ”By Daisy Brambleburr of Bindbale Wood (as told to Rie Sheridan Rose and Marc Gunn)” lyder författarangivelsen för Hobbit Drinking Songs: Lyrics and Lead Sheet Music from Don’t Go Drinking With Hobbits (2012). Musiken finns alltså på en CD som heter Don’t Go Drinking With Hobbits. Tjugo sånger.
 • Jesús Martínez del Vas har tecknat en parodi i serieform på The Hobbit, kallad El Jovit.
 • Häftet av Christopher Rua med den överdrivna titeln Hedge Funds, Stairway to Heaven, J.R.R. Tolkien, Pyramids, and Masonry: What she is telling you. What you already know. And the interconnectedness of worldly concepts handlar om hedgefonder. Men den innehåller en dryg sida, litet skruvad, om Galadriel.

Efter att allt detta ögnats och noterats rapporterade Beregond från Oxford och Bodleian Library. Han ägnade först en stund åt att förklara katalogiseringen av Tolkien-manuskripten där. Vid detta besök hade han fått bekräftat att rebusbrevsidorna som avbildas i J.R.R. Tolkien: Life and Legend och i The Tolkien Family Album utgjorde sidor av ett och samma brev. Med stor hjälp av tolkningsförslag från José Manuel Ferrández Bru resonerade vi ingående om rebusens lösning. Beregond hade även sett ett senare rebusbrev, och gjorde som jämförelse en genomgång av det.

Svenska Akademiens biträdande arkivföreståndare hade meddelat att i nobelprisnomineringarna 1963, som nu blivit tillgängliga, förekom inte Tolkien.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: